Een korte cursus geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur

Bij veel lezers is er behoefte aan wat meer achtergrondinfomatie over de Nederlandse literatuurgeschiedenis. U wilt datgene wat u leest kunnen plaatsen in de tijd. Kennis vanuit de middelbareschooltijd is vaak al erg ver weggezakt. Bovendien kan het erg inspirerend zijn om met anderen je kennis op te halen en uit te breiden.Daarom heb ik een korte cursus ontwikkeld waarin de belangrijkste aspecten van de moderne  literatuurgeschiedenis worden behandeld.

Cursus Moderne Nederlandse literatuur in de bibliotheekDe cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur.
U krijgt informatie over de heersende literatuuropvattingen en bijbehorende schrijvers in de te behandelen periode en daarnaast bespreken we een tevoren opgegeven roman en/of gedichtenbundel. Bovendien ontvangt iedereen een lijst met de relevante literatuur uit de besproken periode en daarnaast – voor wie zich verder wil verdiepen - een lijst met secundaire literatuur.

Maximum aantal deelnemers ca. 20.

Opzet:
1. De Beweging van Tachtig en  het naturalisme
2. Het modernisme
3. Het interbellum, de Forum-generatie, en de ‘damesroman’
4. De na-oorlogse generatie
5. Het postmodernisme en daarna

 

‘Moderne dichters nader bekeken’  Nederlandse poëzie vanaf 1970

Wat valt er over poëzie meer te zeggen dan dat de vorm nogal verschilt van proza? Heel veel natuurlijk. 
In een gedicht probeert de dichter in heel kort bestek een zienswijze,of een ervaring, of een gevoel over te brengen dat precies de kern ervan weergeeft. Hij doet dat door gebruik te maken van een ongebruikelijke vorm, van een ongewone woordvolgorde, van bijzondere beelden en beeldspraak,

Soms zitten de beelden en de betekenissen diep in het gedicht verborgen. Het gedicht geeft zijn geheimen vaak niet direct prijs. Voor een goed gedicht, zoals voor alle kunst,  moet je moeite doen. Je moet er bij stilstaan. Het tot je door laten dringen. Op zoek gaan naar de diepere lagen. Wat staat er nu precies? Vaak vind je een schat, maar even zo vaak anders dan je gedacht had. Je analyseert en je probeert te interpreteren.

Behalve aan de inhoud wordt in deze cursus ook aandacht besteed aan de formele aspecten van een gedicht zoals beeldspraak, strofe-indeling, metrum, verschillende soorten rijm, klank en klankherhaling. 
Verder komen de diverse stromingen na de jaren ’70  aan bod zoals de neo-romantiek, parlandopoëzie, de Maximalen en Nieuwe Wilden, Flarfpoëzie en  performancedichters.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten.