‘O, mijn gewenste weelde…’,  zes eeuwen erotische en scabreuze poëzie 

Erotische poëzie is van alle tijden. Denk aan de Griekse Sappho. Maar ook in de oudere Nederlandse literatuur zijn tal van erotische en scabreuze verzen te vinden.  Bijvoorbeeld in het Gruuthusehandschrift, dat  in 2007 verworven werd door de Koninklijke Bibliotheek, en dateert van rond 1400 , en in het Antwerps Liedboek uit 1544. Ook van dichters als Hooft, Huygens, Focquenbroch, en later Bilderdijk en Van Lennep is erotische poëzie bekend. Daarnaast waren er in de zeventiende en achttiende eeuw heel veel bundeltjes met schunnige liedjes die overigens vaak door heel eerbare jongemannen aan hun al even eerbare geliefde werden gegeven. In de twintigste eeuw zijn het serieuze dichters als Bloem en Geerten Gossaert die zich - onder pseudoniem - ook met het genre bezighouden. Erotische gedichten zijn doorgaans door  mannen geschreven. Pas de laatste decennia laten ook vrouwen van zich horen.
Het wordt een vrolijke bijeenkomst: tal van erotische en scabreuze gedichten uit verleden en heden passeren de revue onder het motto ‘vrye vrolyke minnezangen kwetsen de ooren der zedigheid niet, maar vervrolyken den Geest, en dompelen de ziel in een bron van aardsche zaligheden.’
Vragen die echter ook opdoemen zijn: welke soorten erotica geschreven werden en worden, en door wie? Hoe worden vrouwen in deze poëzie uitgebeeld en waarom schreven vrouwen dit soort gedichten niet of nauwelijks.

 

Anderen over mijn lezingen

‘Als jij een verhaal houdt krijg ik op een prettige manier , heel rustig en soms met een  leuke anecdote of met je eigen visie op een situatie of persoon, veel nieuwe informatie over een onderwerp waar ik naar mijn idee best al veel vanaf wist. Jouw lezing voegt altijd bijzonderheden toe. Je weet veel , hebt veel gelezen en kan daardoor een onderwerp breed brengen. Je legt verbanden met zaken die eigenlijk zijdelings ook bij dat speciale onderwerp horen.
Jouw uitstraling tijdens je verhaal of interview komt bij mij over als van iemand die graag wil dat de toehoorders het ook naar hun zin hebben. En dat hebben zij.’

H. Donkers

‘Omdat ik je in het verleden al eens een voordracht heb horen houden, weet ik dat je heel gemakkelijk spreekt  en ver boven je stof staat. De complexiteit van het werk heb je ons haarscherp laten zien.’

A. Coomans

 ‘Dannie ten Zweege is in de Tielse bibliotheek geen onbekende. Zij heeft menige lezing op haar naam staan. Met haar scherpe analyse en altijd weer interessante invalshoeken weet zij een boeiende presentatie te geven.’

website openbare bibliotheek Tiel